គណៈកម្មការរបស់ កាស៊ីក

7

សមាជិកគណៈកម្មការតំរង់ទិស

11

សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

4

អនុគណៈកម្មការ

សមាជិកគណៈកម្មការតំរង់ទិស

ឯកឧត្តម ឱម គឹមស៊ា
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទ
លោកជំទាវ យ៉ើ អាស៊ីគីន
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទ
លោក ស៊ុំ វណ្ណសាន
អគ្គធិការរងនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងកិច្ចការនារី
លោក អ៊ុក ណាវ៉ាន់
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃក្រសួងបរិស្ថាន
លោក ស៊ុំ វណ្ណសាន
អគ្គធិការរងនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងកិច្ចការនារី
លោក យិន សាវុធ
ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃការងារធារាសាស្ត្រនិងទន្លេនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម សមាជិកគណៈកម្មការតំរង់ទិស
លោកស្រី សុខ សុទ្ធាវី
ប្រធានរដ្ឋបាលនៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សមាជិកគណៈកម្មការតំរង់ទិស
ឯកឧត្តម សាន វឌ្ឍនា
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ឯកឧត្តម សុខ ស៊ីឡូ
អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ
ឯកឧត្តម ព្រំ សុមានី
ទីប្រឹក្សាក្រសួង និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

ឯកឧត្តម ចាន់ សារុទ្ធ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទ
ឯកឧត្តម ង៉ោ ប៊ុនថាន
សាកលវិទ្យាធិការ​ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
លោក ហូ ពុទ្ធា
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
លោក សេង វ៉ាង
ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានដីកសិកម្ម សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ត
លោក ហុក លីដា
ព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម
លោក ឡោ ប៊ុនណ្ណា
នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
លោកជំទាវ ហ៊ូ សុពណ៍
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អនុប្រធាន
បណ្ឌិត Florent Tivet
តំណាងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកសិកម្មបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ
លោក Rajiv Pradhan
តំណាងអង្គការស្វីសខន់ថាក់ សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ត
លោក ឡោ លីតួ
ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ត
លោក គឹម សាវឿន
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ
លោក ម៉ក់ ម៉ូនី
ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងស្ថិតិ
លោក សេង ទុយ
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
លោក ជា សុខុន
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្យាយកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
លោក សុខ ឃាង
ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តមណ្ឌលគិរី
លោក សាយ សុផាត
ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តប៉ៃលិន